Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko za okres maj2005r-maj 2006r