SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO- BOLINKO ZA 2017r.