Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko za 2015 rok

Data sprawozdania: 
piątek, 24 Czerwiec, 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO-BOLINKO ZA ROK 2015

 

Zgodnie z obowiązującym Statutem Osiedla Miejskiego Rada Niebuszewo-Bolinko liczy 21 osób.

 

Rada Osiedla Niebuszewo-Bolinko obecnej kadencji rozpoczęła działalność po wyborach i ślubowaniu dnia 21 maja 2015 roku w następującym składzie:

 1. Banaszak Wojciech - Radny
 2. Bednarska Emilia - Radna
 3. Buganik Urszula - Radna
 4. Dziewulski Bogdan - Radny
 5. Falba Anna - Radna
 6. Grzebyk Alina - Radna
 7. Jabłoński Henryk – Radny
 8. Jankowska Arleta – Radna
 9. Jankowska Teresa – Radna
 10. Kantor Jacek – Radny
 11. Karbowniczek Kinga – Radna
 12. Krudos Henryk – Radny
 13. Krygier Wojciech – Radny
 14. Lewandowska Marzena – Radna
 15. Mytlewska Aleksandra - Radna
 16. Osowska Małgorzata- Radna
 17. Pawlaczek Jan - Radny
 18. Stelmach Tomasz - Radny
 19. Strugała Marian - Radny
 20. Szczerski Grzegorz - Radny
 21. Wysocki Leszek – Radny

 

Ze składu Rady wybrano następujący Zarząd:

 1. Jacek Kantor Przewodniczący
 2. Marzena Lewandowska Wiceprzewodnicząca
 3. Wojciech Krygier Wiceprzewodniczący
 4. Alina Grzebyk Skarbnik
 5. Emilia Bednarska Sekretarz
 6. Henryk Krudos Członek Zarządu
 7. Jan Pawlaczek  Członek Zarządu

W dniu 18.08.2015 Radna Emila Bednarska złożyła rezygnacją z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Osiedla i na jej miejsce w dniu 08.09.2015 na funkcję Sekretarza została wybrana Radna Kinga Karbowniczek która była Sekretarzem do dnia 08.12.2015 gdzie Rada przyjęła jej rezygnację oraz dokonała wyboru Radnej Małgorzaty Osowskiej na tę funkcję.

Na koniec 2015 roku nie zmienił się skład Rady Osiedla a Zarząd pracował w następującym składzie:

 1. Jacek Kantor Przewodniczący
 2. Marzena Lewandowska Wiceprzewodnicząca
 3. Wojciech Krygier Wiceprzewodniczący
 4. Alina Grzebyk Skarbnik
 5. Małgorzata Osowska Sekretarz
 6. Henryk Krudos Członek Zarządu

 

 1. Jan Pawlaczek  Członek Zarządu

 

 

W okresie od 21 maja 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku Rada Osiedla odbyła 7 posiedzeń z których 6 miało wymagane quorum i podjęła 23 uchwały. Zarząd odbył 9 posiedzeń i podjął 7 uchwał. Wszystkie posiedzenia RO i Zarządu odbyły się w siedzibie Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko przy ul. Niemcewicza 39/2 w Szczecinie.

 

Poszczególni Radni wykazali się następującą frekwencją na posiedzeniach Rady:

 

 1. Banaszak Wojciech                   Na 7 posiedzeń obecny 4 razy – frekwencja 57 %
 2. Bednarska Emilia                       Na 7 posiedzeń obecna 3 razy – frekwencja 42 %
 3. Buganik Urszula                         Na 7 posiedzeń obecna 2 razy – frekwencja 28 %
 4. Dziewulski Bogdan                    Na 7 posiedzeń obecny 6 razy – frekwencja 85 %
 5. Falba Anna                                   Na 7 posiedzeń obecna 5 razy – frekwencja 71 %
 6. Grzebyk Alina                              Na 7 posiedzeń obecna 7 razy – frekwencja 100%
 7. Jabłoński Henryk                        Na 7 posiedzeń obecny 6 razy – frekwencja 85 %
 8. Jankowska Arleta                       Na 7 posiedzeń obecna 4 razy – frekwencja 57 %
 9. Jankowska Teresa                      Na 7 posiedzeń obecna 6 razy – frekwencja 85 %
 10. Kantor Jacek                              Na 7 posiedzeń obecny 7 razy – frekwencja 100 %
 11. Karbowniczek Kinga               Na 7 posiedzeń obecna 3 razy – frekwencja 42 %
 12. Krudos Henryk                         Na 7 posiedzeń obecny 7 razy – frekwencja 100 %
 13. Krygier Wojciech                     Na 7 posiedzeń obecny 7 razy – frekwencja 100 %
 14. Lewandowska Marzena       Na 7 posiedzeń obecna 7 razy – frekwencja 100 %
 15. Mytlewska Aleksandra         Na 7 posiedzeń obecna 3 razy – frekwencja 42 %
 16. Osowska Małgorzata             Na 7 posiedzeń obecna 7 razy – frekwencja 100 %
 17. Pawlaczek Jan                          Na 7 posiedzeń obecny 6 razy – frekwencja 85 %
 18. Stelmach Tomasz                    Na 7 posiedzeń obecny 5 razy – frekwencja 71 %
 19. Strugała Marian                      Na 7 posiedzeń obecny 3 razy – frekwencja 42 %
 20. Szczerski Grzegorz                 Na 7 posiedzeń obecny 3 razy – frekwencja 42 %
 21. Wysocki Leszek                      Na 7 posiedzeń obecny 6 razy – frekwencja 85 %

 

Oraz na posiedzeniach zarządu:

 

 1. Bednarska Emilia               Na 4 posiedzenia obecna 2 razy – frekwencja 50 %
 2. Grzebyk Alina                     Na 9 posiedzeń obecna 8 razy – frekwencja 88 %
 3. Kantor Jacek                       Na 9 posiedzeń obecny 9 razy – frekwencja 100 %
 4. Karbowniczek Kinga        Na 2 posiedzenia obecna 2 razy – frekwencja 100 %
 5. Krudos Henryk                  Na 9 posiedzeń obecny 8 razy – frekwencja 88 %
 6. Wojciech Krygier              Na 9 posiedzeń obecny  8 razy – frekwencja 88 %
 7. Lewandowska Marzena Na 9 posiedzeń obecna 9 razy – frekwencja 100 %
 8. Pawlaczek Jan                    Na 9 posiedzeń obecny 9 razy – frekwencja 100 %

 

Dyżury Rady Osiedla odbywały się w każdy poniedziałek w siedzibie Rady przy ul. Niemcewicza 39/2  w Szczecinie w godzinach od 17:00 do 19:00 Radni pełnili dyżury, na których mieszkańcy osiedla zgłaszali wnioski dot. bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku publicznego, wnioski dot. inwestycji, które to były ewidencjonowane i rozpatrywane na posiedzeniach RO lub Zarządzie. Przyjęto łącznie do końca 2015 roku 26 wniosków i uwag. W dyżurach czynny udział brały służby: Policja, Straż Miejska.

 

Członkowie Rady Osiedla społecznie pracowali na rzecz mieszkańców Osiedla, tylko Przewodniczący pobierał dietę zgodnie ze Statutem Osiedla.

Rada Osiedla podjęła współpracę z Kombatantami, Kołem Seniora, Wspólnotami Mieszkaniowymi, Szkołami Gimnazjalnymi i Szkołami Podstawowymi z terenu osiedla. Rada Osiedla stale współpracowała z Urzędem Miasta w Szczecinie i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Policją, Strażą Miejską.

Rada Osiedla w dniu 24 sierpnia 2015 roku zorganizowała wycieczkę dla dzieci do schroniska dla zwierząt w  Dobrej  Szczecińskiej.  Podczas  wycieczki  dzieci  miały  zapewnione:  zajęcia  edukacyjne z wolontariuszami, zajęcia edukacyjne z lekarzem weterynarii, zwiedzanie schroniska, ciepły posiłek, suchy prowiant i napoje.

 

W dniu 26 września 2015 roku Rada Osiedla zorganizowała przy współudziale Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 41 Festyn Integracyjny „Powitanie Lata”. Festyn odbył się na terenie szkół  Gimnazjum nr 2 i SP 41. Na festynie odbyła się prezentacja Rady, prezentacja szkół, występy artystyczne, gry i zabawy, zostali zaproszeni ciekawi goście. Rada zapewniła również poczęstunek dla uczestników, nagrody w konkursach i zawodach sportowych, znakowanie rowerów. Ponadto odbył  się pokaz ratownictwa medycznego, pokazy  umiejętności sprawnościowych oraz praktycznych  i  wiele innych atrakcji.

Dnia 5 grudnia 2015 roku Rada zorganizowała „Sobotę z Mikołajem”. W godzinach od 11:00 do 16:00 Radni wyszli na ulice Osiedla wraz z przebranymi Mikołajami i częstowali mieszkańców słodyczami oraz informowali o działalności RO. Najmłodsi mieszkańcy otrzymywali drobne upominki. Akcja miała na celu promocję RO oraz informowanie mieszkańców o dyżurach i innych inicjatywach na osiedlu.

W dniu 15 grudnia 2015 roku Rada Osiedla Niebuszewo-Bolinko przy współudziale Gimnazjum nr 2 zorganizowała uroczyste spotkanie opłatkowe dla osób osamotnionych i znajdujących się w potrzebie z terenu osiedla. Spotkanie pt. „Bożonarodzeniowe spotkanie Pokoleń” odbyło się w siedzibie szkoły Gimnazjum nr 2 przy ul. Cyryla i Metodego 42 w Szczecinie. Uczestniczący w tym spotkaniu mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi i radnymi obejrzeli przedstawienie  świąteczne przygotowane przez młodzież i nauczycieli z Gimnazjum nr 2. Na spotkaniu przygotowany był  catering wigilijny oraz drobne upominki dla przybyłych mieszkańców.

W 2015 roku Rada wydała 6 opinii dotyczących inwestycji miejskich, 2 opinie dla osób prywatnych. Pozytywnie zaopiniowała budżet miasta Szczecina na 2016 rok.

W 2015 roku rada podjęła uchwałę o budowie skateparku na terenie przy Gim. nr 2 ze środków które otrzymała na tzw. „Współfinansowanie Rad Osiedli” oraz zmniejszyła uchwałą kwotę ze 100 do 55  tys. na modernizację placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37 – 41 z tego samego funduszu.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

Jacek Kantor

ZałącznikRozmiar
PDF icon Sprawozdanie 2015 (1).pdf277.59 KB