Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko 2015 rok

Data sprawozdania: 
czwartek, 31 Grudzień, 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

z wykonania planu rzeczowo – finansowego                                                                                                       Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015 rok.
Podstawowa kwota przyjęta w planie rzeczowo – finansowym na 2015 rok wynosiła 34827,00 zł. W ciągu roku Rada otrzymała jeszcze dodatkowe środki z KIS w wysokości 8700 zł co dało łącznie 43527,00 zł  
Wydatki Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko w 2015 roku wyniosły 43016,41 zł.
W tym:
1. Koszty funkcjonowania Rady Osiedla :
a) Czynsz                                                                                              9 051,15 zł
b) Diety                                                                                                4 111,56 zł
c) Energia                                                                                            1 293,18 zł
d) Telefon                                                                                               658,57 zł
e) Materiały biurowe i techniczne                                                   2261,32 zł                    
f)  Artykuły spożywcze                                                                           46,22 zł
g) Artykuły sanitarne                                                                            828,13 zł
 
2. Integracja dzieci i młodzieży (Wycieczka)                                     1 213,79 zł
 
3. Inicjatywy osiedlowe  (festyn i współ organizacja imprez ze szkołami) :
a) Piknik Wiosna                                                                                 3943,20 zł
b) Turniej piłkarski                                                                                770,22 zł
c) Festyn                                                                                              6 914,95 zł   
 
4. Imprezy okolicznościowe (Wigilia, Mikołaj):
a) Mikołaj                                                                                             2 738,48 zł
b) Wigilia                                                                                               7 955,64 zł
 
5. Remonty (place zabaw):
a) Naprawa ogrodzenia                                                                     1 230,00 zł