Spotkanie związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Kadłubka”

OGŁOSZENIE

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta zaprasza na spotkanie związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Kadłubka”. Na dyskusji publicznej, która odbyła się dnia 10 stycznia 2014 r. wskazane zostały inne propozycje lokalizacji dworca autobusowego, a także zgłoszone zostały wątpliwości co do rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie miasta.

Spotkanie odbędzie się 22.01.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta przy ul. Szymanowskiego 2 w sali P04. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

 Rada Osiedla Niebuszewo-Bolinko