Przyjęcie stanowiska rady osiedla na temat planowanej ordynacji wyborczej do rad osiedli