Przyjęcie do realizacji w ramach 145.000 zł przyznanych na zadanie pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” projektu radnego Wojciecha Krygiera dotyczącego budowy skateparku

UCHWAŁA 14/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 08.09.2015

 

 

 

W sprawie: Przyjęcia do realizacji w ramach 145.000 zł przyznanych na zadanie pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” projektu radnego Wojciecha Krygiera dotyczącego budowy skateparku na terenie przy Gimnazjum nr 2.

 

Na podstawie § 7 pkt. 6e Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Przyjąć do realizacji w ramach 145.000 zł przyznanych na zadanie pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” projekt Radnego Wojciecha Krygiera dotyczący budowy skateparku na terenie przy Gimnazjum nr 2.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 14 osób.

Ilość głosów :

Za 10 -  głosów   Przeciw – 1 głos  Wstrzymujących - 3 głosy

3. Uchwała została podjęta.

 

 

             ………………………………..                                       …………………………………..

                 Skarbnik Rady                                                         Przewodniczący Rady

Nr uchwały: 
14/15
Data uchwały: 
08/09/2015
Kadencja: 
2015-2019