Przyjęcia do realizacji projektów w ramach środków przyznanych na zadania pt. "Współfinansowanie rad osiedli na 2016 rok"