Przyjęcia do realizacji projektów w ramach środków przeznaczonych na zadania pt. "współfinansowanie rad osiedli" na 2017 rok