Protokół z Zebrania Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
15/2016
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 9 Maj, 2016

Protokół Nr 15/2016

 

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko z dnia 09.05.2016

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.
 3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 14/2016 z dnia 19.04.2016r.
 4. Organizacja festynu „Powitanie Lata”
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie zebrania.

 

Przebieg posiedzenia: Ad. 1 i 2

Posiedzenie Zarządu otworzył o godzinie 1830 Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Kantor. Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania uchwał i wniosków. Na posiedzeniu Zarządu nie było Pana Wojciecha Krygiera. Przewodniczący usprawiedliwił nieobecność Wiceprzewodniczącego Zarządu. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Obecni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia. W głosowaniu „ZA” przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 6 obecnych Członków Zarządu.

 

Ad. 3

Przewodniczący odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu. W głosowaniu „ZA” przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu głosowało 6 obecnych Członków Zarządu.

Ad. 4

W związku z rezygnacją „Imprez – Art” (brak możliwości zrobienia festynu w podanym terminie) przewodniczący przedstawił oferty dwóch firm na organizację Festynu KIS:

 • firma Kastelo kwota: 2800 zł

 

 • firma Happyevent kwota: 4000 zł Następnie wywiązała się dyskusja.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 9/16 i zarządził głosowanie w sprawie wyboru firmy do organizacji festynu.

 

„ZA” wyborem firmy Kastelo do organizacji festynu głosowało 6 obecnych Członków Zarządu. Uchwała nr 9/2016 została podjęta.

 

 

Ponadto Zarząd ustalił:

 

 • listę gości,

 

 • ogłoszenie o festynie,

 

 • nagrody,

 

 • wystawców,

 

 • atrakcje dla dzieci,

 

 • gry i zabawy.

 

 

Ad. 5

 

Wolnych wniosków nie było.

 

 

Ad. 6

Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

Małgorzata Osowska - Protokolant

ZałącznikRozmiar
PDF icon Protokół 15 Zarząd 09.05.2016.pdf389.72 KB