Protokół z Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
16/2016
Data posiedzenia: 
wtorek, 24 Maj, 2016

Protokół Nr 16/2016

 

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko z dnia 24.05.2016

 

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu.
  2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.
  3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 15/2016 z dnia 09.05.2016r.
  4. Organizacja festynu.
  5. Wnioski do budżetu miasta na 2017 rok.
  6. Informacja skatepark.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie.

 

Ad 1:

Przewodniczący Jacek Kantor otworzył posiedzenie Zarządu oraz przedstawił porządek Zebrania.

Ad 2 :

 

Na podstawie listy obecności stwierdzono że jest quorum. Obecnych 5 osób na 6 osób czyli Zarząd zdolny jest to podejmowania uchwał i wniosków. Protokołuje Wojciech Krygier w zastępstwie ze względu na nieobecność sekretarz Małgorzaty Osowskiej.

Ad 3:

 

Brak uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie Protokół nr 15/2016 został przyjęty

Ad 4:

 

Przewodniczący poinformował o finalnym zawarciu umowy między Urzędem Miasta a Kastelo na organizację festynu, została kwestia dokończenia programu festynowego pomiędzy szkołą a firmą Kastelo. Vice-Przewodnicząca poinformowała o zaangażowaniu się w festyn ,, Powitanie Lata’’ Akcji Humanitarnej Życie. Szkoła Tańca Impact będzie miała swój pokaz taneczny o godzinie 12:00. Vice- Przewodnicząca Marzena Lewandowska przedstawiła wstępny program imprezy.

 

Ad 5:

 

Przewodniczący poinformował o możliwości składania wniosków do budżetu miasta 2017 rok. Vice-Przewodniczący Wojciech Krygier zaproponował modernizację boiska Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych oraz zamontowanie tam stacji roweru miejskiego, rozbudowę o nowe urządzenia zabawowe placu przy ulicy Kadłubka i Asnyka.

Ad 6:

 

Przewodniczący poinformował że w dalszym ciągu nie ma rozstrzygnięcia co do możliwości ewentualnej obsługi sketeparku przez stowarzyszenie które chce wybudować korty tenisowe na terenie Gim. 2 i Sp. 41. Dalsze ustalenia maja być prowadzone na początku czerwca.

Ad 7:

 

Przewodniczący poinformował o rezygnacji Aliny Grzebyk z funkcji członka Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko.

Zarząd omówił potrzebę organizacji wakacyjnej wycieczki dla dzieci i młodzieży. Ustalono że wzorem lat ubiegłych taka wycieczka o charakterze integracyjno – edukacyjnym powinna się odbyć. Podczas dyskusji ustalono trzy propozycje gdzie można by pojechać tj. do Międzyzdrojów, Przelewic lub do Zoo Safari w miejscowości Świerkocin.

Ad 8 : Przewodniczący zamknął posiedzenie zarządu.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Protokół 16 Zarząd 24.05.2016.pdf339.89 KB