Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko