Protokół nr 4/2019 z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko z dnia 24 października 2019