Protokół nr 3/2019 z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko z dnia 11.09.2019 r