Placówki pomocy społecznej

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ
ul. Św. Marcina 2
71-521 Szczecin

Biuro Obsługi Klienta
tel. 091 43-28-440

kierownik: Marta Kotuch
tel/fax 091 43-28-470

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30.

Obszar działania ośrodka obejmuje następujące rejony Szczecina:
Niebuszewo,
Stołczyn,
Skolwin,
Gocław,
Osiedle Arkońskie,
Osiedle Książąt Pomorskich,
Warszewo,
Osów, 

Od lipca 2008 roku siedziba Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ mieści się w Szczecinie przy ul. Św. Marcina 2.

W Rejonowym Ośrodku zatrudnieni są pracownicy socjalni, koordynatorzy i pracownicy realizujący wypłaty świadczeń. Poza tym w ośrodku zatrudniony jest pedagog rodzinny. Pracownicy socjalni swoją pracę wykonują bezpośrednio w środowisku zamieszkania osób korzystających z pomocy, przeprowadzając wywiady środowiskowe niezbędne do opracowania diagnozy i przyznania właściwej pomocy. Każda z osób zamieszkujących powyższe dzielnice, będąca w trudnej sytuacji życiowej może zgłosić się do Ośrodka w celu uzyskania pomocy. W obszarze działania naszego Ośrodka znajdują się trzy schroniska dla osób bezdomnych prowadzone przez stowarzyszenia - Caritas oraz Feniks, które to współpracują z naszym Ośrodkiem w organizacji pomocy osobom znajdującym się w kryzysie.

Źródło: www.mopr.szczecin.pl