Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko zostało zaplanowane na dzień 14 maja 2019 r. o godzienie 17:00 w siedzibie Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko przy ulicy Niemcewicza 39/2 .

Porządek obrad:

  1. Otwarzcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Osiedla.
  5. Zamknięcie obrad.