Odmowa wniosku do rady Osiedla o udział w „pikniku sąsiedzkim” organizowanym przez pana Pawła Kryzana w związku z późnym powiadomieniem o imprezie

UCHWAŁA 01/15

ZARZĄDU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 18.06.2015

 

 

 

 

 

W sprawie: Odmowa wniosku do rady Osiedla o udział w „pikniku sąsiedzkim” organizowanym przez pana Pawła Kryzana w związku z późnym powiadomieniem o imprezie. 

 

Na podstawie § 24 pkt. 6 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Zarząd Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

 

§1. Nie składać wniosku do Rady Osiedla o współorganizację imprezy pod nazwą „piknik

      sąsiedzki”.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

Głosowało 7 osób.

Ilość głosów :

Za 7 -  głosów   Przeciw – 0 głosy   Wstrzymujących - 0 głosów

 §4. Uchwała została podjęta.

 

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
01/15
Data uchwały: 
18/06/2015
Kadencja: 
2015-2019