Nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Związku Kombatantów R.P. i byłych Więźniów Politycznych Koło Niebuszewo Bolinko

UCHWAŁA 28/16

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 17.02.2016

 

 

 

W sprawie: Prośby o nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem ( nr środka trwałego 491-3001-01391)  dla Związku Kombatantów R.P. i byłych Więźniów Politycznych Koło Niebuszewo – Bolinko.  

 

Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1.Przekazać zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (nr środka trwałego 491-3001-01391)  dla Związku Kombatantów R.P. i byłych Więźniów Politycznych Koło Niebuszewo – Bolinko. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

Głosowało 15 osób.

Ilość głosów :

Za 15 -  głosów   Przeciw – 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

§4. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Uzasadnienie:

W związku tym że Rada Osiedla ma nowy sprzęt komputerowy w/w jest już od dłuższego czasu nie używany. 

Nr uchwały: 
28/16
Data uchwały: 
17/02/2016
Kadencja: 
2015-2019