Dyżur Radnych w dniu 22 października 2018 r. zostaje odwołany.

Szanowni Mieszkańcy,uprzejmie informujemy, iż w związku z organizacją w siedzibie Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów samorządowych dyżur Radnych w dniu 22 października 2018 r. zostaje odwołany. W imieniu Zarządu Teresa Jankowska Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko