dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - E. Plater - kościół 2" w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Szczecina (pliki w załączeniu) dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - E. Plater - kościół 2" w Szczecinie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu w Urzędzie Miasta do 31 stycznia 2020r.