w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej gm. nierucheprzeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę 15/5