Uchwały

Nr uchwałysortuj malejąco Data uchwały Tytuł Data dodania
13/15 08/09/2015 W sprawie: Przeznaczenia dodatkowej kwoty w wysokości do 4.500 zł na Festyn Integracyjny „ Pożegnanie lata” 19/08/2016
130/18 12/06/2018 W SPRAWIE ZMIANY PRZEZNACZENIA KWOTY 67 000 ZŁ NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W PARKU DENDROLOGICZNYM IM. T. KOWNASA PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJĘ SPORTOWO - REKREACYJNĄ. 08/10/2018
131/18 08/10/2018 W SPRAWIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI BOGDANA DZIEWULSKIEGO Z FUNKCJI WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO-BOLINKO 08/10/2018
132/18 09/10/2018 W SPRAWIE ZMIANY W PLANIE BUDŻETU NA 2018 ROK. 16/10/2018
14/15 08/09/2015 Przyjęcie do realizacji w ramach 145.000 zł przyznanych na zadanie pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” projektu radnego Wojciecha Krygiera dotyczącego budowy skateparku 19/08/2016
15/15 10/11/2015 W sprawie: Realizacji projektu modernizacji placu zabaw przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40 19/08/2016
16/15 10/11/2015 Wydanie opinii dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 19/08/2016
17/15 10/11/2015 W sprawie: Korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015 19/08/2016
18/15 08/12/2015 Wydanie opinii na temat możliwości wydzierżawienia działki ewid. Nr 15/10 obr. 3205 o pow. 261 m2, na potrzeby stacji redukcyjnej gazu oraz części działki ewid. 15/30 obr. 3205 19/08/2016
19/15 08/12/2015 W sprawie: Przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Radnej Kingi Karbowniczek 19/08/2016