Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
115/18 27/02/2018 W SPRAWIE PLANU BUDŻETU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO-BOLINKO NA 2018 R. 08/10/2018
81/17 22/03/2017 W sprawie powołań do Zarządu Rady Osiedla 11/08/2017
92/17 03/07/2017 W SPRAWIE PRZENIESIENIA ZADANIA PN. „OŚWIETLENIE SKWERU IM. RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO” PLANOWANEGO DO REALIZACJI W 2017 R 08/10/2018
125/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI NA TEMAT OŚWIETLENIA TERENU POMIĘDZY ULICAMI ŚW. HELENY, ADAMA NARUSZEWICZA, ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W SZCZECINIE. 08/10/2018
124/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI NA TEMAT OŚWIETLENIA TERENU POMIĘDZY ULICAMI ŚW. HELENY, MIKOŁAJA REJA I ADAMA NARUSZEWICZA W SZCZECINIE I ZMIANY FUNKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA NA INNE CELE REKREACYJNE. 08/10/2018
127/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DAROWIZNY W KWOCIE 1.000 ZŁ NA DOFINANSOWANIE LETNIEGO FESTYNU OSIEDLOWEGO. 08/10/2018
94/17 03/07/2017 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA FUNDUSZY Z PRZENIESIONEGO ZADANIA Z 2017 DO 2018 I WYCOFANEGO ZADANIA Z REALIZACJI W 2017 R. 08/10/2018
121/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA KWOTY 50.000 ZŁ NA REALIZACJĘ POTRZEB INWESTYCYJNYCH DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 64 PRZY ULICY KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, W RAMACH ZADANIA: „WSPÓŁFINANSOWANIE RAD OSIEDLI”. 08/10/2018
122/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA KWOTY 67 000 ZŁ NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU ASFALTOWEGO W PARKU DENDROLOGICZNYM IM. T. KOWNASA PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ 08/10/2018
112/17 11/12/2017 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW POZOSTAŁYCH Z KIS OK. 900 ZŁ NA ZAKUP NAMIOTÓW. 08/10/2018