Uchwały

Nr uchwałysortuj malejąco Data uchwały Tytuł Data dodania
13/15 08/09/2015 W sprawie: Przeznaczenia dodatkowej kwoty w wysokości do 4.500 zł na Festyn Integracyjny „ Pożegnanie lata” 19/08/2016
14/15 08/09/2015 Przyjęcie do realizacji w ramach 145.000 zł przyznanych na zadanie pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” projektu radnego Wojciecha Krygiera dotyczącego budowy skateparku 19/08/2016
15/15 10/11/2015 W sprawie: Realizacji projektu modernizacji placu zabaw przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40 19/08/2016
16/15 10/11/2015 Wydanie opinii dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 19/08/2016
17/15 10/11/2015 W sprawie: Korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015 19/08/2016
18/15 08/12/2015 Wydanie opinii na temat możliwości wydzierżawienia działki ewid. Nr 15/10 obr. 3205 o pow. 261 m2, na potrzeby stacji redukcyjnej gazu oraz części działki ewid. 15/30 obr. 3205 19/08/2016
19/15 08/12/2015 W sprawie: Przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Radnej Kingi Karbowniczek 19/08/2016
20/15 08/12/2015 W sprawie: Wyboru Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Radnej Małgorzaty Osowskiej 19/08/2016
21/15 08/12/2015 W sprawie : przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2016 rok. 19/08/2016
22/15 08/12/2015 W sprawie: Korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015 19/08/2016