Uchwały

Nr uchwałysortuj malejąco Data uchwały Tytuł Data dodania
102/17 22/08/2017 W SPRAWIE WSPÓŁPRACY ORAZ BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA POMIESZCZENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU GRODZKIEGO PSD ORAZ PUNKTU WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY. 08/10/2018
103/17 22/08/2017 W SPRAWIE WYCOFANIA KWOTY 50 TYS. ZŁ Z PULI ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZNACZONEJ NA INWESTYCJĘ PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 64. 08/10/2018
104/17 22/08/2017 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA WYCOFANEJ UCHWAŁĄ RO NR 103/17 KWOTY 50 TYS. ZŁ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TJ. 20 TYS. ZŁ ZE ZREALIZOWANYCH ZADAŃ Z GM 2 I OK. 10 TYS. ZŁ Z ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZUK NA REMONT UL. KARPIŃSKIEGO A TAKŻE 2 TYS. ZŁ NA PROJEKT MONITORIN 08/10/2018
105/17 08/10/2018 W SPRAWIE W SPRAWIE WYBORU WARIANTU PROJEKTU BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULIC DEMBOWSKIEGO, RYNKOWEJ I SZCZANIECKIEJ W SZCZECINIE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA. 08/10/2018
106/17 22/08/2017 W SPRAWIE UDZIELENIA INFORMACJI W RAMACH KART INFORMACYJNYCH ODNOŚNIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. BARNIMA W SZCZECINIE DZIAŁKA NR 7/33 Z OBR. 1010. 08/10/2018
107/17 16/10/2017 W SPRAWIE ZMIANY DO PLANU BUDŻETU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO-BOLINKO NA 2017 R. 08/10/2018
108/17 16/10/2017 W SPRAWIE ORGANIZACJI SOBOTY Z MIKOŁAJEM DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 08/10/2018
109/17 11/12/2017 W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYDZIERŻAWIENIA GRUNTU KOMUNALNEGO STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 24/11 CZĘŚCI DZIAŁEK NR 24/26 I 24/30 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1460 M 2 Z OBRĘBU 3026, POŁOŻONE PRZY UL. Z. KRASIŃSKIEGO 10,11 Z PRZEZNACZENIEM NA ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ORAZ 08/10/2018
11/15 08/09/2015 W sprawie: Przyjęcia rezygnacji Radnej Emilii Bednarskiej z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko 19/08/2016
110/17 11/12/2017 W SPRAWIE ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ GMINNEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA POPRAWIENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 10,11. 08/10/2018