Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj rosnąco Data dodania
06/15 07/07/2015 Złożenie wniosku do Komisji Inicjatyw Społecznych RM na kwotę 5700 zł z przeznaczeniem otrzymanych pieniędzy na organizację festynu integracyjnego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko 19/08/2016
02/15 09/06/2015 Wyrażenie zgody na zbycie w drodze bez przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 15/11 z obrębu geodezyjnego 3205 Szczecin – Nad Odrą 19/08/2016
04/15 09/06/2015 Wydanie pozytywnej opinii na wydzierżawienie gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Św. Łukasza znajdującego się na działce nr 8/36 dla pani Agaty Lepczyńskiej na działalność handlowo - usługową 19/08/2016
03/15 09/06/2015 Wydanie pozytywnej opinii na budowę parterowego lokalu usługowego wraz z parkingiem na części działki geodezyjnej nr 8/36 przy ulicy św Łukasza 19/08/2016
01/15 09/06/2015 Wydanie opinii o zbyciu w drodze bez przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 23/3 z obrębu geodezyjnego 3026 Szczecin – Nad Odrą 19/08/2016
18/15 08/12/2015 Wydanie opinii na temat możliwości wydzierżawienia działki ewid. Nr 15/10 obr. 3205 o pow. 261 m2, na potrzeby stacji redukcyjnej gazu oraz części działki ewid. 15/30 obr. 3205 19/08/2016
08/15 18/08/2015 Wydanie opinii dla ZBiLK dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki nr 1/6 z obrębu 1001 położonego przy ul. Niemierzyńskiej z przeznaczeniem na istniejące ogrody 19/08/2016
16/15 10/11/2015 Wydanie opinii dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 19/08/2016
68/17 16/01/2017 Wycofania uchwały nr 60/2016 z dn. 14.11.16 przeznaczenia kwoty 160 tys. zł z puli współfinansowania rad osiedli na 2016 rok na "Modernizację ul. Dembowskiego wraz z miejscami postojowymi" 26/01/2017
29/16 22/03/2016 Wniosku do KIS o dofinansowanie kwotą 6 000,00 zł festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz mieszkańców osiedla pn. „Powitanie Lata” 19/08/2016